AktyvStyr logo

Styrelseutbildning

VArför du borde jobba med aktivt styrelsearbete

Intresset för styrelsefrågor ökar i Sverige och aldrig förr har behovet varit större än nu. Nya tider ställer nya krav på styrelsen. Kombinationen av ett aktivt styrelsearbete och en drivande företagsledning är oslagbar när det gäller att skapa värde i ett företag. Ett aktivt styrelsearbete är en konkurrensfördel för hela företaget. Med ett nära samarbete med erfarna styrelseproffs har jag skapat ett kompletterande, brett och affärsmässigt utbud av utbildningsfilmer och en komplett diplomerad 10-dagars utbildning i aktivt styrelsearbete.

Målgrupp för utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som är styrelseledamot idag eller som har en önskan att bli det framöver och som har ett strategiskt uppdrag samt vill utvecklas vidare i rollen som styrelseledamot. Jag vänder mig i första hand till styrelseledamöter, vd:ar och andra ledande befattningshavare inom svenska aktiebolag där det finns en ambition att ge styrelsen en aktivare roll för företagets utveckling och som vill komplettera sina kunskaper och erfarenheter i aktivt styrelsearbete.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningsfilmerna är att komplettera dina kunskaper och erfarenheter genom att ta del av namnkunniga styrelse-arbetares svar på relevanta och komplexa frågor inom centrala områden inom styrelsearbetet. Tillsammans utgör svaren en värdefull tillgång för dig som vill utvecklas både som person och styrelseledamot/ledande befattningshavare. Styrelsearbetarna delar även med sig av sina erfarenheter och ger nyttiga råd.

Så fungerar det

Utbildningsfilmerna omfattar 48 frågor och 240 svar eller totalt cirka 5 timmar. Frågorna är uppdelade i olika block som spänner över stora delar av styrelsearbetet. Varje användare erhåller inloggningsuppgifter och kan sedan spela upp utbildnings-filmerna direkt online eller lokalt efter nedladdning till sin dator, smartphone eller surfplatta.

Utbildningsfilmerna ingår utan avgift vid rekryteringsuppdrag avseende styrelseledamöter och/eller vd. Utbildningsfilmerna kan också köpas separat. Priset är då 1 500 kr per block eller 7 500 kr för alla block/utbildningsfilmer. Materialet kommer ni att ha fri tillgång till under 24 månader. Priser anges exklusive moms. 

Fördelar med mina filmer

Du kan lyssna hur ofta du vill samt använda filmerna i anslutning till ett styrelse- eller ledningsgruppmöte/-konferens för att därefter reflektera och diskutera tillsammans.

Vilka är styrelseproffsen i Utbildningsfilmerna?

Diplomerad styrelseutbildning - Learning by doing

Är du intresserad av en komplett diplomerad styrelseutbildning som är utvecklad i samarbete med ett antal styrelseproffs och leds av erfarna utbildare med höga utvärderingsbetyg och fina referenser från tidigare deltagare? Vi arbetar oss igenom alltifrån de grundläggande förutsättningarna i styrelsearbete till mer komplexa strategiska frågeställningar. Utbildningen är lärarledd med många diskussioner och följer en strukturerad kursplan med utbildningsfilmer, kurslitteratur, balansräkningsträning, strategispel  där vi fokuserar mycket på learning by doing i härliga hotellmiljöer – allt detta gör att du får alla förutsättningar för att kunna prestera i ett aktivt styrelsearbete.

Fyll i formuläret nedan för att få mer information.

Mer info och beställning av utbildning