AktyvStyr logo

VArför aktivt styrelsearbete ska rekrytera ditt företags Styrelse och VD?

Att ha rätt personer i styrelsen eller som VD är en viktig framgångsfaktor för alla företag. Genom Aktivt Styrelsearbete har jag lång erfarenhet av utbildning, rådgivning och rekrytering av styrelser och VD:ar med målet att matcha en styrelse eller/och VD med rätt kompetens  för att ert företag ska utvecklas på bästa sätt.

Målgrupp

Mina kunder är mindre och mellanstora företag över hela Skandinavien. Det kan vara allt från ensamägare eller olika ägarkonstellationer, valberedning, styrelsemedlemmar, styrelseordförande eller vd.

FÖrdelar

Jag arbetar gärna i det tysta och kan söka kandidater obehindrat var jag vill och i vilka bolag jag vill, allt för min kunds bästa. Du arbetar bara med mig, så det finns ingen andrahandsinformation. Etik och moral, ordning och reda samt resultat är viktigt för mig. Jag är duktig på att bygga relationer och analysera personer och vet vad som leder till bra resultat. Jag är flexibel, arbetar effektivt och lämnar alltid fast pris och fast tidplan om så önskas. Jag lämnar inget åt slumpen och gör vid behov en fullständig genomlysning av kandidaten.

arbetssätt

Rekryteringsavtal, väl beprövad behovsanalys, strukturerade sökmetoder, svenskutvecklade och certifierade
test (logik, personlighet etc.) med dokumentation och samtal kring kravspecifikation mot testresultat. Förberedande frågor till kandidaterna, cv och personliga brev, metodiskt anpassade och genomarbetade intervjufrågor, stöd och coaching till kund och kandidat med uppföljningar mellan mötena, poängsättning av huvudkriterier som beslutsstöd, fördjupad referenstagning samt utvärdering och uppföljning. 

Mer info om Rekrytering